i hotentot | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran enciclopèdia catalana

hotentot

substantiu masculím
substantiu femeníf
adjectiuadj
Etnologia    Lingüística i sociolingüística
etnologia etnol i lingüística ling
Nom emprat per a designar el poble khoikhoi i la seva llengua.

Tradicionalment utilitzat en oposició a boiximà (san) en parlar de les llengües khoisan, aquest ús és incorrecte ja que les diferències entre els mateixos grups khoikhoi són sovint més grans que les que hi ha entre aquests i els sans.

Llegir més...