quilòmetre

kilòmetre, Símbol dekm, kilometre (en), kilómetro (es)
m
Física

Unitat de longitud d’ús corrent, equivalent a 1.000 metres.