OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

lípid

lípido (es), lipid (en)
substantiu masculím
Bioquímica
lípido (es), lipid (en)
bioquímica bioq
Nom genèric de les substàncies constituïdes per un àcid alifàtic de cadena mitjana i nombre parell d’àtoms de carboni (de 4 a 30 àtoms), lligat per un enllaç èster, de vegades amida o èter, amb composts que tenen una funció alcohol o més (esfingosina, alcohols grassos superiors, etc).

Els lípids poden tenir també uns altres constituents en llur molècula, com ara àcids fosfòrics, àcid sulfúric, bases nitrogenades i sucres. La presència de llargues cadenes hidrocarbonades en la molècula dels lípids els confereix la propietat d’ésser insolubles en aigua i solubles en solvents orgànics apolars. Hom anomena lípids simples els que només contenen carboni, oxigen i hidrogen, i comprenen els triglicèrids, anomenats greixos (greix) o olis (oli) segons que siguin sòlids o líquids, les ceres (cera) i els èsters dels esterols ( esterol); dins aquest darrer grup, un dels esterols més coneguts és el colesterol. Els lípids complexos contenen, a més, altres elements i són anomenats, en general, lipoides (lipoide); comprenen els fosfolípids (fosfolípid), els esfingolípids (esfingolípid) i els glicolípids (glicolípid). Els lípids existeixen en totes les cèl·lules vives, en proporcions molt variables d’un teixit a l’altre. Els triglicèrids resten emmagatzemats al teixit adipós dels animals i a les llavors dels vegetals, en forma de material de reserva. Les ceres són molt difoses en els insectes, en certs cetacis i en les plantes, en els quals tenen funcions de protecció. En els mamífers, els teixits amb una funció complexa, com el teixit cerebral, el nerviós, l’hepàtic o el renal, tenen el més alt contingut en fosfolípids. Els lípids, a causa dels àcids grassos que contenen, constitueixen una de les formes més riques en energia de l’alimentació, i llur oxidació a les cèl·lules és completa. La deposició patològica de lípids a les parets de les artèries intervé en la producció d’un ateroma.

Llegir més...