OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

maó

ladrillo (es), brick (en)
substantiu masculím
Construcció i obres públiques
ladrillo (es), brick (en)
Principals tipus de maó
© Fototeca.cat
construcció constr
Peça d’argila, generalment de forma de paral·lelepípede, assecada i cuita, emprada per a fer parets, pilars, voltes, xemeneies, etc.

Bé que sovint l’obra feta amb maons és enguixada o arrebossada, de vegades hom deixa el maó sense recobrir, en el qual cas és anomenat maó vist (obra vista). Els maons són fabricats a les bòbiles (bòbila). Hi ha maons de diversos tipus, segons l’ús al qual són destinats, i sovint reben diferents noms. Hom anomena maó afaiçonat el que té una forma geomètrica diferent a la del paral·lelepípede; entre aquests cal esmentar el maó de pou, el maó de queixal, el maó de falca i el maó ganivet. Les mides d’un maó ordinari són de 14 × 29 cm i un gruix de 5,5 cm. El maó mitjà té les mateixes mides que el maó ordinari, però el gruix és de 3 cm. El maó de quart té un gruix de 4,5 cm i serveix per a fer envans. El pitxolí o melindro té la llargada i el gruix del maó ordinari i una amplada de 10 cm. El maó prim o rajola té unes dimensions de 13 × 26 cm i 2 cm de gruix i és emprat per a construir voltes, revoltons i soleres. El maó de pou té una base en forma de sector de corona circular o de trapezi circular i serveix per a revestir les parets dels pous. El maó foradat té uns forats, bé en el sentit de la seva llargària (totxana) o bé en el sentit del seu gruix. El maó de queixal té una osca rectangular que serveix per a encaixar-hi els bastiments de portals i finestres. El maó de falca té forma de tascó i serveix per a fer arcs i voltes. El maó de parament serveix per a fer parets en les quals una cara del maó té, a més, una finalitat decorativa. El maó refractari o de cubilot és constituït per materials d’alt punt de fusió i resistència mecànica, fins i tot a temperatures elevades, i és emprat per a revestiments de forns i cubilots. El maó hidràulic o de sorra és fet d’un conglomerat de sorra quarsosa, feldespat i un 10% de calç; és emmotllat en premsa i endurit per mitjà de vapor d’aigua a 8 o 9 atm de pressió. El maó surant, de densitat inferior a l’aigua, és fabricat amb magnèsia porosa. Hom anomena maó suro el que és fet a pressió aglomerant una barreja de serradures de suro, argila i calç (maó blanc) o amb asfalt (maó negre). El maó sant, de gran resistència a la compressió, és fet amb fang de terra de rajoler que contingui calç i sorra i amb una cuita tan forta, que resulti parcialment vitrificat.

Col·laboració: 
JMVR

Llegir més...