pico-

Física

Forma prefixada del mot italià piccolo, que significa ‘petit’ (símbol: p) i que, seguida d’una unitat, equival a multiplicar-la pel factor 10-2 Ex: picofarad (pF).