i sulfà | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran enciclopèdia catalana

sulfà

substantiu masculím
Química
química inorgànica quím inorg
Denominació genèrica dels hidrurs del sofre, de fórmula general H2S n , dels quals hom coneix els membres fins a n=30.

Hom els obté per l’acció dels àcids forts sobre els polisulfurs alcalins, per reducció catòdica de solucions aquoses de SO2 o per reacció d’un sulfà inferior amb un clorur de sofre SxCl2. Presenten estructures lineals i, d’acord amb la llargària de la cadena, llur estat físic varia del gasós al sòlid. Els de cadena llarga són tèrmicament inestables. En general, es comporten com a àcids febles i presenten propietats reductores. Hom els anomena anteposant al mot sulfà un prefix numèric (di, tri, tetra, etc), que fa referència al nombre d’àtoms de sofre de la cadena.

Llegir més...