troposfera

f
Meteorologia

Llamp. La troposfera és la capa que està en contacte amb la superfície terrestre

© Fototeca.cat-Corel

La capa més baixa de l’atmosfera.

En conjunt, conté entorn del 75% de tota la massa de l’atmosfera i quasi tota la humitat i la pols. Gairebé tots els fenòmens que intervenen en els canvis de temps tenen lloc a la troposfera. La característica més notable d’aquesta capa atmosfèrica és el constant decreixement de la temperatura a causa de l’altitud. El decreixement mitjà, anomenat gradient tèrmic , és d’uns 6,5°C per cada km d’ascensió. La troposfera és una capa de l’atmosfera de caràcter relativament inestable, en la qual tenen lloc sovint moviments verticals. És separada de l’estratosfera per la tropopausa.