i actiu | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels sumaris

Gran enciclopèdia catalana

actiu

substantiu masculím
Economia
economia econ
Conjunt de béns i crèdits d’una empresa, representat per un sistema ordenat de comptes, en contraposició al passiu o estructura financera.

Els elements de l’actiu es presenten segons el major o menor grau de liquidesa, i l’actiu es divideix, segons aquest criteri, en: actiu circulant, que inclou tots els elements de l’actiu que entren en el procés productiu, la finalitat mediata o immediata dels quals és la conversió en diners (mercaderies, primeres matèries, etc.); actiu fix, que inclou els béns adquirits per tal d’ésser utilitzats en el procés productiu, però que normalment resten incorporats en aquest (maquinària, etc.); i actiu fictici o no realitzable, que és aquell no convertible en efectiu, i necessari per a la constitució de l’empresa (despeses de constitució, etc.).

Llegir més...