i àcid antimònic | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran enciclopèdia catalana

àcid antimònic

substantiu masculím
Química
química inorgànica quím inorg
Nom genèric de diversos composts, amb «continguts d’aigua» i graus de polimerització variables i mal definits, que deriven del pentòxid d’antimoni per hidratació.

Entre ells hom distingeix l'àcid ortoantimònic H3SbO4, l'àcid piroantimònic H4Sb2O7 i l'àcid metaantimònic HSbO3, que hom pot obtenir assecant a temperatures controlades els precipitats provinents de la hidròlisi de sals antimòniques. Els àcids antimònics són pròpiament àcids i llur força és comparable a la de l’àcid acètic. Llurs sals són els antimonats ( antimonat) que, en solució aquosa, hom pot considerar derivats de l’àcid hexahidroxoantimònic HSb(OH)6.

Llegir més...