i conductivitat tèrmica | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran enciclopèdia catalana

conductivitat tèrmica

Símbol de laλ, Símbol de laκ
substantiu femeníf
Física
Símbol de laλ, Símbol de laκ
termodinàmica termo
Mesura de la capacitat de conducció tèrmica d’una substància, de valor igual al quocient entre la densitat de flux tèrmic i el gradient de temperatura existent: q =- λ∇ T .

La unitat SI de conductivitat tèrmica és el Wm - 1 K - 1 . Per als metalls, hi ha una relació teòrica, bé que força vàlida, entre la conductivitat tèrmica i la conductivitat elèctrica, coneguda per llei de Wiedemann-Franz o relació de Lorentz : λ/γ = (π 2 /3)( k/e ) 2 T , on k és la constant de Boltzmann, e la càrrega de l’electró i T la temperatura absoluta.

Llegir més...