cugucia

f
Història del dret

A Catalunya, als s. XI i XII, pena imposada sobre els béns de la muller adúltera, com a dret del senyor jurisdiccional.

Institució de dret públic, fou regulada pels Usatges de Barcelona en el sentit que si l’adulteri no havia estat consentit pel marit, aquest i el senyor es partirien en igual proporció els béns de l’adúltera; si hi havia hagut consentiment del marit, el benefici passaria íntegre al senyor; no caurien en la pena de pèrdua de béns les dones que haguessin adulterat per temor o manament del marit, i, si elles volien, eren separades del marit i recuperaven el dot i l’escreix.