i escuma | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran enciclopèdia catalana

escuma

substantiu femeníf
Química
química quím i química industrial quím ind
Dispersió d’un gas en un líquid en la qual la fase dispersa (gas) és closa en un conjunt de petites cel·les o bombolles formades per un tel molt fi de líquid dispersant, la mida de les quals depèn de la tensió superficial del líquid.

En alguns processos industrials (producció de vapor a les calderes, recobriments superficials, etc) cal eliminar l’escuma, ja sigui per mitjans mecànics (facilitant l’expulsió del gas) o per addició d’agents antiescumants; per contra, en altres processos (flotació, producció de sòlids porosos, etc) hom provoca la formació d’escuma per agitació (que facilita la dispersió de l’aire en contacte amb el líquid), per addició d’agents tensioactius, etc.

Llegir més...