OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

pressupost

substantiu masculím
Economia
economia econ
Còmput anticipat de les despeses i els ingressos d’una unitat econòmica o entitat per a un període de temps determinat.

En la planificació econòmica interna de l’empresa hom distingeix tres nivells: els pressuposts estratègics (a llarg termini), els pressuposts operatius (curt i mitjà termini) i els pressuposts organitzatius. El primer nivell es refereix als plans de l’empresa per anys i al llarg d’un període que oscil·la normalment entre 3 i 10; es concreta en l’avaluació de les magnituds econòmiques principals de l’empresa, suposant unes opcions concretes sobre diferents alternatives futures i un comportament determinat de les variables internes i externes principals. El segon nivell, que a la pràctica és la base del control pressupostari, comprèn normalment un període anual amb dades per mesos i, basant-se en les línies generals del pressupost estratègic, dissenya el quadre de l’activitat economicofinancera prevista per a l’empresa, amb un detall paral·lel al que subministra la comptabilitat sobre l’activitat real. El tercer nivell correspon a la concreció a llarg, mitjà i curt termini dels plans sobre estructura i organització.

Col·laboració: 
JoaV

Llegir més...