OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

agitador

substantiu masculím
Tecnologia
tecnologia tecnol
Aparell destinat a moure, agitar o remenar líquids, suspensions i fluids més o menys pastosos.

Són molt emprats en la indústria química per a homogeneïtzar o dissoldre productes, mantenir suspensions, produir emulsions i, en general, per a facilitar qualsevol operació de transferència de calor o de matèria (absorcions, dissorcions, extraccions, etc). Els agitadors industrials consten d’un motor, d’un eix, d’un remenador (rodet o agitador pròpiament dit) i d’un recipient. El motor acostuma d’ésser un motor elèctric individual, el qual, quan el nombre de voltes ho reclama, té acoblat un reductor o multiplicador de velocitat. L' eix gairebé sempre és de metall i ha de tenir el gruix suficient per a suportar l’esforç mecànic de torsió i, sobretot, per a evitar el fenomen de vibració per ressonància. El remenador és la part que agita el fluid mitjançant un moviment de gir o de vaivé. El recipient acostuma d’ésser cilíndric amb la base semiesfèrica el.lipsoïdal o torisfèrica; aquesta base rarament és plana, tant per consideracions purament mecàniques com per facilitar les operacions de buidat i de neteja. Els agitadors poden ésser subdividits en dos grans grups, segons llur mida i llur velocitat, en agitadors lents i agitadors ràpids . Els agitadors lents tenen velocitat perifèrica inferior a 5 m/s, i una relació diàmetre agitador/diàmetre recipient superior a 1/3. Els agitadors lents més utilitzats són els de pales, els d’àncora i els de braços. Tots ells són adequats per a remenar pastes i líquids d’alta viscositat. Els agitadors ràpids tenen velocitat perifèrica superior a 6 m/s i una relació diàmetre agitador/diàmetre recipient inferior a 1/3. Els agitadors ràpids, cada vegada més emprats, són els més indicats per a accelerar les operacions de transferència de matèria, i per a crear o mantenir suspensions i emulsions. Tots els agitadors ràpids, en girar, formen un remolí d’una profunditat que augmenta amb la velocitat de l’agitador, fins a deixar el rodet al descobert. Aquest fenomen és poc convenient perquè, d’una banda, disminueix el volum útil del recipient i, de l’altra, baixa l’eficiència de l’agitador. Hom pot evitar aquest fenomen proveint el recipient de pantalles deflectores o trencacorrents. Quan hom treballa amb agitadors d’hèlice, aconsegueix el mateix efecte descentrant o inclinant l’eix adequadament. El nombre mínim de trencacorrents necessaris per a garantir l’eliminació del remolí és de tres, i la seva amplada acostuma d’ésser d’una dotzena part del diàmetre del recipient.

Col·laboració: 
JMol

Llegir més...