barril

barrel (en)

m
Física

Unitat de volum emprada als EUA, especialment per la indústria del petroli, de valor igual a 158,988 dm 3 o 34,97 galons imperials.