cavall de vapor

CV (sigla)

m
Física

Unitat mètrica de potència equivalent a 75 kgm/s o a 735,4 W.