OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

fibra de carboni

substantiu femeníf
Química    Tecnologia
tecnologia tecnol i química orgànica quím org
Filaments de carboni que són emprats en la fabricació de materials composts, per tal d’atorgar-los lleugeresa alhora que rigidesa i resistència.

Les fibres de carboni són produïdes en escalfar filaments d’un material que conté carboni fins que desapareixen tots els elements llevat d’aquest, moment en què hom les embeu dins una matriu de resines, i en resulta un material compost que és emprable industrialment. Les fibres de carboni són fabricades, generalment, a partir de fibres cel·lulòsiques o de fibres acríliques, així com de brea d’hulla o de polímers tèrmicament estables. Presenten propietats tèrmiques, de fregament i mecàniques molt interesssants, les quals, afegides a la seva baixa densitat, les fan especialment interessants per a la indústria aeronàutica (construcció de pales d’helicòpter, de bucs d’avió, etc), de l’automòbil (certs elements —bieles, volants d’inèrcia, etc.— dels motors d’explosió) i per a la fabricació d’articles esportius (perxes d’atletisme, pals de golf, raquetes de tennis, etc.).

Llegir més...