fluxòmetre

m
Física

Aparell emprat per a mesurar un flux magnètic.

Consisteix en un galvanòmetre connectat a una bobina, el nucli de la qual és sotmès a l’acció del flux magnètic que hom vol mesurar.