OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

guia d’ones

substantiu femeníf
Electrònica i informàtica
electrònica electròn
Sistema emprat per a guiar ones electromagnètiques, especialment microones.

Generalment és una línia de transmissió consistent en un tub de secció rectangular o circular a través del qual es propaguen les ones que són reflectides a les parets interiors. En el camp de l’optoelectrònica hom també experimenta amb circuits integrats per a guiar ones electromagnètiques en el rang de l’infraroig fins a les microones. La realització d’una guia d’ones sobre un cert material que serveix de substrat consisteix a obtenir una regió d’índex de refracció diferent (més alt) que el material que l’envolta. En materials amorfs hom ho aconsegueix mitjançant la deposició de capes primes de material dielèctric mentre que en materials ferroelèctrics, com el niobat de liti i el tantalat de liti, per difusió d’àtoms com el titani o el tàntal; hom ha assolit pèrdues inferiors a 1 dB/cm. En el cas de semiconductors, els portadors lliures existents en el material contribueixen negativament a l’índex de refracció i, per tant, si són eliminats d’una certa regió, aquesta tindrà un índex de refracció més gran que el medi que l’envolta; hom obté, així, guies d’ona per irradiació de protons sobre arsenur de gal·li i fosfur de gal·li. Finalment, hom també ho aconsegueix per creixement epitaxial de semiconductors d’índex de refracció diferent sobre un cert substrat; d’aquesta manera s’han desenvolupat guies d’ona d’arsenur de gal·li-alumini, arsenur de gal·li-indi, arsenur fosfur de gal·li-indi, etc.

Col·laboració: 
JoSM

Llegir més...