i infal·libilitat | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran enciclopèdia catalana

infal·libilitat

substantiu femeníf
Cristianisme
catolicisme catol
Prerrogativa de l’Església en virtut de la qual aquesta és preservada d’error en les matèries de fe que el magisteri jeràrquic proposa com a dogma.

La doctrina de la infal·libilitat, fonamentada en el fet que —en Jesucrist— la veritat de Déu ha estat donada al món infal·liblement (és a dir, d’una manera escatologicodefinitiva), no fou sistematitzada sinó després de l’època postapostòlica, tot i que les referències a una “regla de fe” i a la successió apostòlica testimonien la vinculació de l’Església a la veritat. A l’edat mitjana, l’ús de la paraula no és gens precís, i només en la polèmica conciliarista (ss XIV-XV) el seu sentit s’aproxima al que havia de tenir després, el qual fou reflexionat a partir de la reacció contra la reforma protestant. El concili I del Vaticà preparà un esquema sobre la infal·libilitat de l’Església, però només definí la del magisteri pontifici. El concili II del Vaticà s’apropià les afirmacions del I del Vaticà i les integrà en la doctrina de la col·legialitat de l’episcopat unit al papa i en la de l’Església com a poble de Déu. La doctrina de la infal·libilitat, d’altra banda, no es refereix tant a la infal·libilitat d’una proposició rígida com a la d’uns sentits vivents i històrics. Aquests sentits, segons les diferents situacions de la comunitat, poden ésser presentats, històricament, a través dels enunciats rebuts d’altres generacions, tot reinterpretant-los en funció de les noves circumstàncies. L’anunci concret de l’evangeli a partir d’allò que és definitiu (la presència del Crist mort i ressuscitat) correspon a la mateixa Església com a totalitat, i és aquesta el subjecte de la infal·libilitat; només en forma secundària, perquè l’Església només pot ésser eficaç a través de determinats òrgans, el col·legi episcopal i el seu cap, el bisbe de Roma, són subjectes capaços de determinar proposicions infal·libles.

Col·laboració: 
EVi
Llegir més...