OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

xilè

dimetilbenzè, C8H10
substantiu masculím
Química
dimetilbenzè, C8H10
química orgànica quím org
Cadascun dels tres composts isòmers que ocorren en el quitrà de carbó, derivats formalment del benzè per substitució de dos dels seus àtoms d’hidrogen per grups metil.

Són líquids incolors d’olor característica, tòxics i inflamables, menys densos que l’aigua,amb la qual són immiscibles, però són miscibles amb els solvents orgànics. Hom els obté per destil·lació fraccionada d’olis minerals lleugers o per reforming catalític del petroli, i en les mescles obtingudes predominen els isòmers meta i para , que hom separa per cristal·lització del darrer. L’isòmer orto és emprat en la preparació de l’anhídrid ftàlic, i els isòmers meta i para són emprats en la preparació dels corresponents àcids mesoftàlic i tereftàlic. Tots tenen també aplicació com a solvents, combustibles i productes de partida en síntesi orgànica. Són també anomenats, impròpiament, xilots . Tenen la fórmula

Llegir més...