OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya

arxivística arxiv
Entitat creada el 1985 per tal de vetllar per la salvaguarda del patrimoni documental català i promoure el treball arxivístic.

Entre les finalitats de l’associació, cal esmentar el foment de la creació de nous arxius —alhora que hom en revitalitza els existents—, la sensibilització d’institucions i ciutadans en la protecció del patrimoni històric del país, la dotació d’una formació adequada per als arxivers i l’afermament del treball arxivístic d’acord amb les directrius emanades del Consell Internacional d’Arxius, que li encarregà l’organització de la V Conferència Europea d’Arxius (la reunió professional més important després del Congrés Internacional d’Arxius), que, amb el tema Les bases de la professió , se celebrà el 1997 a Barcelona. Ha estat la promotora del Projecte de Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents i d’Arxivers Sense Fronteres; aquest organisme no governamental ha portat a terme diferents missions en països d’Àfrica, Amèrica del Sud i Europa per donar suport tècnic i professional als arxivers i per cooperar en la protecció del patrimoni històric en perill de pèrdua o deteriorament irreversible, i en països en guerra o en situació de violència generalitzada.

Integrada per prop de 800 membres (2011), entre les seves activitats cal destacar l’organització de cursos de formació, de conferències i de les Jornades d’arxivística, bianuals, com també d’un curs de postgrau en arxivística en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

Edita un butlletí bimestral i la revista Lligall . També publica la col·lecció “Documents”, de la qual ha editat cinc títols: Codi deontològic dels arxivers catalans , La documentació catalana a Salamanca , L’Arxiu de la Corona d’Aragó. Un nou perfil per a l’Arxiu Reial de Barcelona , Les recomanacions del Consell d’Europa sobre comunicació dels arxius i accés als documents públics R(2000)13 i Rec(2002)2 i Els fons de protocols de Catalunya. Estat actual i proposta de sistematització .

Al desembre de 2010 modificà la seva denominació original, Associació d’Arxivers de Catalunya, per l’actual. D’aquesta manera es fa palesa l’evolució de la professió, que s’adapta als nous temps, on la majoria de documentació es genera i es distribueix per via digital. L’arxiver assumeix així un rol fonamental en les polítiques de gestió de la informació a les administracions públiques i a les empreses privades.

 

Col·laboració: 
RAl

Llegir més...