Anna Birulés i Bertran

(Girona, Gironès, 28 de juny de 1954)

Economista i política.

Doctorada per la Universitat de Barcelona, on fou deixebla de F.Estapé, hi impartí classes. Els anys vuitanta dirigí el Centre de Desenvolupament Empresarial del departament d’indústria de la Generalitat de Catalunya, i presidí el Consorci per a la Promoció Comercial de Catalunya. Secretària general tècnica del Banc Sabadell del 1990 al 1997, any que fou nomenada directora general de Retevisión, càrrec que exercí fins al seu nomenament (2000) com a ministra de ciència i tecnologia del govern presidit per J.M. Aznar.

Abandonà el ministeri arran de la remodelació del govern que féu Aznar el 2002, i es reincorporà a l’activitat empresarial privada, en el sector immobiliari. El 2003 entrà al consell assessor de l’Institut Catalunya i Futur, vinculat al PP català. Posteriorment ha ocupat càrrecs en consells d’administració d’empreses diverses com Irestal (2009), SMP-4B o Mediolanum (2013). Fou també membre de la Societat Rectora de la Borsa de Barcelona.