model climàtic

m
Meteorologia

Representació simplificada del funcionament del sistema Terra-atmosfera que permet simular el clima.

Els models climàtics numèrics apliquen les mateixes lleis físiques que els models de predicció meteorològica, però cerquen la resposta mitjana, a llarg termini, dels valors de les variables meteorològiques.