OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

EONIA

Euro Overnight Index Average (en)
substantiu masculím
Economia
Euro Overnight Index Average (en)
finances fin
Índex d’interès financer de referència basat en euros.

Aquest indicador recull la mitjana ponderada de les taxes d’interès de totes les transaccions realitzades al mercat interbancari amb venciment a un dia a la Unió Econòmica i Monetària. L’EONIA completa el catàleg de tipus del mercat de l’àrea configurada per l’euro, on s’inclou també l’euríbor. El grup de bancs considerats per al càlcul, que realitza el Banc Central Europeu, està format per 57 entitats. La seva composició es revisa cada any per tal que el grup estigui integrat per les entitats més actives de la zona de l’euro.

Col·laboració: 
AgSal

Llegir més...