OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

comptes anuals

substantiu masculím
pluralpl
Economia
economia econ
Informació comptable i no comptable, elaborada anualment pel gestor d’una societat, per a assabentar, al qui ho demani, de l’evolució econòmica i financera d’aquesta.

Comprèn el balanç, el compte de pèrdues i guanys, i la memòria. Els dos primers s’han d’estructurar d’acord amb el pla general de comptabilitat i han d’ésser verificats per auditors. La memòria conté informacions complementàries: criteris d’avaluació, deutes i garanties, empleats, quadre de finançament, vinculacions societàries, report de gestió (quan no és exigit a part, com a l’Estat espanyol) i perspectives. Els comptes anuals han d’ésser dipositats en el registre mercantil.

Col·laboració: 
JoMMP

Llegir més...