OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

Sistema Institucional de Protecció

Sigla SIP, Sinònim fusió freda
substantiu masculím
Economia
Sigla SIP, Sinònim fusió freda
economia econ
Tipus d’integració d’entitats bancàries amb l’objectiu de consolidar la solvència i la liquiditat.

Contràriament a les fusions i de les absorcions, les diverses entitats poden mantenir cadascuna la marca, la personalitat jurídica, els òrgans de govern, l’obra social i les oficines diferenciats. Les aliances mitjançant un SIP requereixen de les entitats contractants una vigència d’almenys deu anys, la cessió en comú d’almenys el 40% dels beneficis respectius, redistribuïts al seu torn de manera proporcional al pes de cada entitat en el grup resultant, i una política financera comuna. Altres requisits són el compromís de la cessió mútua de liquidesa en cas necessari i la designació d’una entitat central que lideri el procés d’integració i que respongui davant del Banc d’Espanya.

Tot i mantenir en principi l’arrelament territorial (especialment en el cas de les caixes d’estalvis), el SIP constitueix una via a eventuals absorbcions o fusions. Els SIP, d’altra banda, permeten a les entitats que s’hi acullen participar en operacions d’abast molt superior a través d’estructures i òrgans de projecció ampliada.

Anomenat, també, informalment, fusió freda, el SIP tingué una primera formulació en la Llei 13/1985 de Coeficients d’Inversió, Recursos Propis i Obligacions d’Informació dels Intermediaris Financers. Aquesta fòrmula fou modificada pel decret llei 6/2010 de mesures de recuperació econòmica. Aquest any, a l’empara del FROB el govern espanyol instà les caixes d’estalvis de l’estat a integrar-se en grups o entitats més grans. Part de les operacions subsegüents adoptaren la fórmula del SIP.

Col·laboració: 
GVA

Llegir més...