Maria Teresa Calaf i Miracle

(Bonastre, Baix Penedès, 20 de desembre de 1871 — Cullera, Riera Baixa, 19 d’agost de 1936)

beata.