OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia de la música

Mèdici

Música
música mús
Família italiana de mecenes artístics.

Els seus membres foren famosos per llur patrocini de la literatura, les arts i la ciència. Governaren a Florència durant més de tres-cents anys, en el període que va del 1434 al 1737, sense gairebé interrupcions. La influència internacional dels membres més prominents d’aquesta família dedicada a la banca i al comerç, juntament amb una sèrie de matrimonis ben calculats, feren possible la seva posició privilegiada en la vida política, social i cultural tant d’Itàlia com de la resta d’Europa. A partir del 1438, sota la protecció de Cosimo (1389-1464), es fundaren les primeres capelles musicals a la catedral i el baptisteri de Florència, tot emulant les que ja existien al nord d’Europa. Els fills de Cosimo, Piero (1416-1469) i Giovanni (1421-1463), foren amics personals de G. Dufay. Giovanni fou protector i amic del gran organista florentí Antonio Squarcialupi i Piero adquirí la important col·lecció de polifonia de Notre Dame que es conserva a la Biblioteca Mediceo-Laurenziana. La vida musical florentina gaudí d’un auge extraordinari amb Lorenzo el Magnífic (1449-1492), que tingué al seu servei cantants i compositors de la rellevància de H. Isaac, A. Agricola i J. Ghiselin. El segon fill de Lorenzo, Giovanni (1475-1521), pujà al tron papal com a Lleó X i per a la seva capella contractà trenta-dos músics, entre els quals compositors notables, com Gaspar van Weerbeke, Antoine Bruhier, Carpentras, Jean Conseil, Francisco de Peñalosa i Costanzo Festa. Algunes obres d’aquests autors es troben en el famós Còdex Mèdici, del 1518. El cosí de Giovanni, Giulio (1478-1534), també fou papa, amb el nom de Climent VII, i mantingué l’excel·lent nivell de les capelles de la ciutat. Amb l’ascens al poder del duc Cosme el 1537, s’instaurà la pràctica, continuada després pels seus successors Francesc I, Ferran I i Cosme II, de contractar per a la cort els millors cantants, ballarins i instrumentistes. Els compositors més importants al servei de la cort foren Alessandro Strigio, L. Marenzio, G. Caccini, J. Peri, E. de’ Cavalieri, G. Allegri i A. Brunelli. Sota el regnat de Ferran II de Toscana (1621-1670) passaren per Florència compositors del renom de Luigi Rossi i G. Frescobaldi. El príncep Ferran, futur Ferran III (1663-1713), estudià contrapunt amb G.M. Pagliardi i patrocinà músics de la categoria de B. Cristofori, G.F. Händel, B. Pasquini, Pietro Sanmartini i Alessandro i Domenico Scarlatti.

Col·laboració: 
MLC

Llegir més...