OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia de la música

Cançoner d’Uppsala

Música

Sumari de l’article

música mús
Col·lecció de cançons publicades sota el títol Villancicos/ De diversos Autores, a dos,/ y a tres, y a quatro,/ y a cinco bozes,/ agora nuevamente/ corregidos. Ay mas/ ocho tonos de Canto llano, y ocho tonos de/ Canto de Organo para que puedam/ Aprovechar los que can/tar començaren (Venècia, 1556).

L’únic exemplar que se’n conserva és a la Biblioteca de la Universitat d’Uppsala (Suècia). Conegut popularment amb el nom de Cançoner del duc de Calàbria, conté cinquanta-quatre peces polifòniques, dues de les quals repetides, que són cançons i villancicos de tema amorós, pastoral o nadalenc. Són en castellà, excepte tres que estan escrites en català -Soleta yo so açí (núm. 23), Vella de vos son amoros (núm. 24) i Que farem del pobre Joan (núm. 35)-, una que imita el gascó -E la don don, Verges Maria (núm. 45)- i dues escrites en portuguès -Mal se cura muyto mal (núm. 9) i Falai meus olhos (núm. 54)-. Totes les peces es presenten com a anònimes, excepte una, Dezilde al caballero (núm. 49), atribuïda expressament a Nicolas Gombert. Per les concordances sabem que altres composicions són de Mateu Fletxa el Vell (núms. 35, 36, 51) i Bartomeu Càrceres (núms. 23, 33, 45, 46), els quals suposadament estigueren actius a València durant la primera meitat del segle XVI. Tant Lluís del Milà com Joan Timoneda fan referència en els seus escrits a diverses peces incloses al Cançoner, de manera que és probable que tingui relació amb el repertori que s’escoltà a la residència de Ferran d’Aragó i Germana de Foix, lloctinents de València.

Bibliografia

  1. Querol, L. i Mitjana, R., eds.: Cancionero de Uppsala, Instituto de España, Madrid 1980
  2. Riosalido, J. (ed.): El Cancionero de Uppsala[facsímil], Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid 1988
  3. Romeu, J.: Mateo Flecha el Viejo, la corte literariomusical del duque de Calabria y el Cancionero llamado de Upsala, Anuario Musical XIII, 1958

Complement bibliogràfic

  1. Vives i Ramiro, Josep Maria: El Cancionero de Uppsala, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona 1992
  2. Mitjana, Rafael
  3. Querol i Roso, Leopold: Cancionero de Uppsala, Instituto de España, México 1980
  4. Querol i Roso, Leopold: La poesía del Cancionero de Uppsala, Imp. Hijo de F.Vives Mora, Valencia 1932
  5. Escalas i Llimona, Romà: Cançoner del Duc de Calàbria (1556): setze exercicis sobre els vuit tons modals, Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana de Musicologia, Barcelona
Col·laboració: 
MCG

Llegir més...