OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia de la música

Obra del Cançoner Popular de Catalunya

Música

Sumari de l’article

música mús
Institució dedicada a la recopilació sistemàtica de música tradicional en l’àmbit dels Països Catalans fundada el 1922 i activa fins el 1939.

Finançada per la Fundació Concepció Rabell i Civils, fou articulada i dirigida per l’Orfeó Català tot servint-se d’experiències prèvies i de la col·laboració de l’Arxiu d’Etnografia i Folk lore de Catalunya, creat l’any 1915 per Tomàs Carreras i Artau. Des de la seva creació, l’Obra del Cançoner Popular reuní un gran nombre de col·laboradors experts en música, literatura i folklore, amb la finalitat de recopilar, fer estudis comparatius i publicar els materials. El copiós fons aplegat -sobre cançonística, bàsicament, i també sobre rondallística i vida tradicional- fou recollit principalment en treballs de camp ('missions'), però també mitjançant donacions i concursos. Malgrat que no se n’arribaren a fer gravacions fonogràfiques de manera sistemàtica, la publicació d’una petita part en Materials (1926-29) en forma de memòries de recerca durant el període d’existència de la institució, mostra clarament l’esperit innovador i el rigor metodològic de la recerca. El desenllaç de la Guerra Civil Espanyola estroncà el projecte, i el fons de materials restà dispers i amagat fins la seva recuperació l’any 1991, en què fou dipositat a Montserrat. A partir d’aquesta data es reprengueren els treballs d’inventari i publicació dels documents continguts a l’arxiu.

Bibliografia

Complement bibliogràfic

 1. Pujol i Pons, Francesc: L’Oeuvre du Chansonnier Populaire de la Catalogne: illustrations à la communication faite au Congrès d’Histoire de la Musique tenu à Vienne du 25 au 31 mars 1927..., Orfeó Català
 2. Imp. Elzeviriana, Barcelona 1927
 3. Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 4. Just, Joan
 5. Roma, Josep
 6. Amades i Gelat, Joan
 7. Samper i Marquès, Baltasar
 8. Massot i Muntaner, Josep: Materials, vol. VIII: Memòries de missions de recerca, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1998
 9. Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 10. D’Aoust, Enric
 11. Jaquetti, Palmira
 12. Roma, Josep
 13. Just, Joan
 14. Amades i Gelat, Joan: Materials, vol. IX: Memòries de missions de recerca, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1999
 15. Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 16. Samper i Marquès, Baltasar
 17. Jaquetti, Palmira
 18. Massot i Muntaner, Josep: Materials, vol. X: Memòries de missions de recerca, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 2000
 19. Puntí i Collell, Joan
 20. Massot i Muntaner, Josep: Ideari cançonístic Aguiló, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Universitat de les Illes Balears
 21. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Ciutat de Mallorca
 22. Barcelona 1993
 23. Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 24. Pujol i Pons, Francesc
 25. Puntí, Joan: Materials, vol. I, fasc. 1: Observacions, apèndixs i notes al "Romancerillo catalán" de Manuel Milà i Fontanals, estudi d’un exemplar amb notes inèdites del mateix autor per Francesc Pujol i Joan Puntí, Fundació Concepció Rabell i Cibils, Vda. Romaguera, Barcelona 1926
 26. Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 27. Llongueras i Badia, Joan
 28. [et al.]: Materials, vol. I, fasc. 2: Memòries de missions de recerca, estudis monogràfics, cròniques, Fundació Concepció Rabell i Cibils, Vda. Romaguera, Barcelona 1928
 29. Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 30. Puntí, Joan
 31. [et al.]: Materials, vol. II-III: Memòries de missions de recerca, estudis monogràfics, Fundació Concepció Rabell i Cibils, Vda. Romaguera, Barcelona 1928
 32. Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 33. Massot i Muntaner, Josep: Materials, vol. IV: Inventari de l’Arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1993-1994
 34. Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 35. Massot i Muntaner, Josep: Materials, vol. VI-VII: Memòries de missions de recerca, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1996-1997
 36. Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 37. Massot i Muntaner, Josep: Materials, vol. V: Història de l’Obra del cançoner i complement a l’inventari de l’Arxiu, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1995
 38. Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 39. Sansalvador i Cortès, Just: Materials, vol. III: Memòries de missions de recerca, crònica, Fundació Concepció Rabell i Cibils, Vda. Romaguera, Barcelona 1929
Col·laboració: 
JMP

Llegir més...