OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia de la música

cant visigòtic

cant mossàrab cant hispànic
substantiu masculím
Música

Sumari de l’article

cant mossàrab cant hispànic
música mús
Cant litúrgic de l’Església cristiana de la Península Ibèrica i de la Gàl·lia Narbonesa.

És una de les famílies del cant litúrgic occidental durant l’Edat Mitjana, juntament amb el cant gregorià, l’ambrosià o el gal·licà. Constitueix el cant propi de la litúrgia hispànica, també anomenada visigòtica o mossàrab, tot i que aquestes dues denominacions presenten força problemes. Els orígens de la litúrgia hispànica cal cercar-los molt abans de la dominació musulmana de la Península. Així, l'Oracional de Verona, manuscrit litúrgic de l’any 700 i arribat a Itàlia des de la diòcesi de Tarragona, demostra que en aquella data la litúrgia hispànica ja estava plenament consolidada. Els manuscrits més antics que es conserven amb notació musical daten del segle X i principi de l’XI. El més important és el conegut per Antifonero de León, del segle X. En tots els casos es tracta de manuscrits amb notació adiastemàtica, per la qual cosa només s’ha pogut desxifrar una vintena de peces que foren copiades posteriorment, en notació aquitana, en un palimpsest -manuscrit en el qual la notació original fou raspada i substituïda per una altra de més moderna-. Aquest repertori fou el vigent fins el 1085, any de la reconquesta de Toledo i moment en què el ritu hispànic fou oficialment reemplaçat pel ritu romà i el cant hispànic pel romanofranc. Tot i la supressió oficial, algunes parròquies toledanes foren autoritzades a mantenir-ne l’ús. El cardenal Cisneros promogué la recuperació i restitució de l’antiga litúrgia i feu imprimir el Missal (1500) i el Breviari (1502) a partir dels antics manuscrits. Les melodies que es proposaren en aquestes edicions, i en els cantorals manuscrits que des de llavors s’utilitzen a la capella mossàrab de la catedral de Toledo, no sembla que tinguin gaire relació amb les originals.

Bibliografia

  1. Brockett, C.W.: Antiphons, Reponsories and other Chants of the Mozarabic Rite, Institute of Mediaeval Music, Brooklyn 1968
  2. Gómez, M.C.: La música medieval en España, Reichenberger, Kassel 2001
  3. Liturgia y música mozárabes, Ponencias y comunicaciones presentadas al I Congreso Internacional de Estudios Mozárabes (Toledo 1975), Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes de San Eugenio, Toledo 1978
  4. Randel, D.M.: The Responsorial Psalm Tones of the Mozarabic Office, Princeton University Press, Princeton 1969
  5. Randel, D.M.: An Index to the Chant of the Mozarabic Rite, Princeton University Press, Princeton 1973
  6. Rojo, C. i Prado, G.: El canto mozárabe, Biblioteca de Catalunya, Barcelona 1929
Col·laboració: 
MBT

Llegir més...