OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Diccionari d’historiografia catalana

Ausa

Historiografia catalana
historiografia historiog
Revista del Patronat d’Estudis Osonencs, creada el 1952, dedicada preferentment a temes històrics vigatans, que es publica encara regularment.

De periodicitat trimestral en els inicis, des del 1986 té una regularitat semestral. Fins el 1974, el títol i subtítol de la revista, així com la gran majoria d’articles eren escrits en castellà, però a partir del 1975, el català n’esdevingué l’idioma usual. D’altra banda, el 1983 i, posteriorment, el 1990, es produïren canvis importants en la imatge de la revista. La quantitat d’articles i estudis publicats sobre la comarca d’Osona és molt important (història, folklore, art, etc.), amb noms tan remarcables entre els seus col·laboradors com Ramon d’Abadal i Vinyals, Eduard Junyent i Antoni Pladevall, tots ells estretament vinculats a aquesta comarca. La composició del consell de redacció i del consell assessor mostra el gran lligam que hi ha entre la revista i el món universitari, amb la participació d’historiadors i erudits com Miquel Batllori, Pierre Bonnassie, Antoni M. Badia i Margarit i Paul Freedman.

Col·laboració: 
OJC

Llegir més...