Laparotomia

És anomenada laparotomia l’obertura quirúrgica de la cavitat abdominal. La laparotomia exploradora és una tècnica diagnostica que consisteix en l’obertura quirúrgica de la cavitat abdominal practicant una incisió a la paret anterior de l’abdomen, la finalitat de la qual és d’observar aquesta cavitat directament, a ull nu.

Per realitzar una laparotomia exploradora es prepara el pacient per sotmetre’l a una intervenció quirúrgica: és dut al quiròfan, se li administra anestèsia general i, finalment, es procedeix a obrir la paret anterior de l’abdomen amb un bisturí.

La laparotomia exploradora...