Aire libre

Revista d’esports publicada quinzenalment a Barcelona a partir del 7 de juny de 1919.

Dedicada a la informació esportiva de caràcter tècnic, hi col·laboraren les primeres firmes del periodisme esportiu del seu temps: Josep A. Trabal (atletisme), Ferré Elias (futbol), Agustí Peris de Vargas (beisbol), Ramon Larruy (boxa), Frederic Frick Armangué (aviació) o Gonzastillo (pilota). L’últim número aparegué el 17 d’agost de 1919.