Barça

Revista creada el 1955 per l’advocat Josep Maria Barnils Vila sota la tutela del Futbol Club Barcelona.

Quedà inscrita a nom de l’aleshores president del club, Francesc Miró-Sans. La publicació era de caràcter setmanal i donava una àmplia informació del club, amb una destacada part gràfica. Els primers anys ajudà a promocionar la construcció del Camp Nou. Hi col·laboraren personalitats com Manuel Ibáñez Escofet, Josep Morera Falcó, Joaquim Muntañola, Juan José Castillo, Mas Casals, Enrique Fernández, Justo Conde o F. Peris Vidal. En morir Barnils el 1961, fou substituït pel seu germà Carles, col·laborador de la revista sota el pseudònim de Be-uve. El 1965 el gros de la redacció abandonà la publicació i Carles Barnils creà R.B. Revista Barcelonista. Barçaquedà sota la supervisió del club fins que tancà el 1976. El 1998 aparegué una altra revista d’informació barcelonista amb el mateix nom i sota el control del club, en col·laboració amb TV3 i el Grup Godó. Era mensual i es feien edicions en català i castellà. La revista deixà de publicar-se el 2000. Al novembre del 2002 sortí de nou a la llum en una nova etapa. És la revista oficial del club i els socis la reben cada dos mesos a domicili. El seu director és Antoni Ruiz.