Carles Bonacasa Aliaga

(?, ? — Rússia, 1942)

Nedador.

Especialitzat en proves d’esquena, fou membre del Club Natació Barcelona. Guanyà el Campionat de Catalunya de 100 m esquena (1939) amb una marca de 1.19 min. Baté en diverses ocasions el rècord català dels 200 i 400 m esquena. El 1943 s’instaurà el trofeu Carles Bonacasa en memòria seva.