Club Nàutic Sant Pere Pescador

Club d’esports nàutics de Sant Pere Pescador.

Fundat l’any 1970, es troba ubicat al marge dret del Fluvià. Promogué la construcció del port fluvial esportiu l’any 1974, que constava d’un atracador per a embarcacions esportives i de pesca, i d’una escullera. Posteriorment assumí el rol de promotor d’esports nàutics i fluvials, entre els quals hi havia la motonàutica, l’esquí nàutic i el caiac. Ofereix cursos de navegació. Disposa de 150 amarradors. El 2010 tenia uns 150 socis.