El Jab

Revista de boxa publicada a Barcelona entre el 1994 i el 1996.

Oferia informació pugilística d’àmbit estatal, arran de la des-aparició de la revista Febox, de la federació espanyola. Dirigida per Joan Antoni Fuertes Feliu i editada per la Federació Catalana de Boxa Amateur, tingué redactors com Raquel Abad, Ana Fernández, Joa-quín Sánchez Bruña, Antonio Guinaldo i Cristina Roura, entre d’altres. Tenia periodicitat bimestral.