esports de motor

Esports de motor

Cadascun dels esports terrestres que es practiquen amb un vehicle de rodes autopropulsat.

En formen part totes les modalitats d’automobilisme i de motociclisme.