fusell

Esports de tir

Disciplina de tir de precisió consistent a disparar amb un fusell lliure i des d’una distància de 300 m una sèrie de trets (entre seixanta i cent-vint)

en diferents posicions (dempeus, de genolls o prona) segons el tipus de prova.