Geo y bio karst

Revista d’espeleologia publicada entre el 1964 i el 1972.

Editada pel periodista Josep M. Armengou, fou dirigida per ell mateix i pel geòleg Òscar Andrés i Bellet. D’aparició bimestral, se’n publicaren trenta-quatre números. Fou l’única revista espeleològica que es vengué als quioscos.