Joan Bert Vila

(Barcelona, 1896 — Barcelona, 1974)

Fotoperiodista.

Considerat pioner del fotoperiodisme esportiu a Catalunya, il·lustrà durant cinquanta-cinc anys les cròniques futbolístiques. Revistes i diaris com Mundo Deportivo(per al qual treballà en el decurs de gairebé tota la seva vida professional), Marca, Destino, Barça, Blanco y Negro, Estadioi La Ramblapublicaren les seves imatges sobre temes esportius.