Joan García Castell

(Barcelona, 1923 — Barcelona, 1978)

Periodista esportiu.

Es formà a l’Escola Oficial de Periodisme de Madrid (1951). Començà la trajectòria com a redactor de La Hoja del Lunes de Barcelona (1942-70) i arribà ser-ne sotsdirector (1970-78). Paral·lelament també fou redactor de l’agència EFE (1952-78), sotsdirector als esportius Dicen i Lean (1952-75) i redactor al setmanari Dicen (1969-76). Entre altres llibres, publicà una Història del futbol català (1968).