llançament de disc

Atletisme

Prova atlètica que consisteix a projectar un disc pla amb la mà amb l’objectiu d’assolir la distància més gran possible.