Lluís Aymamí Baudina

(Barcelona, 1899 — Ciutat de Mèxic, 1979)

Periodista esportiu.

Treballà en un primer moment per a la revista Fútbol. Posteriorment treballà per a Las Noticias, Mundo Deportivo, La Nau, La Publicitati La Humanitat. Participà en la fundació del setmanari esportiu La Rambla(1930), des d’on va esdevenir un dels màxims propagandistes del lema esport i ciutadania. Amb la proclamació de la República es decantà cap a la crònica política. El 1939 s’exilià a Mèxic. Pòstumament F. Burguet edità un recull de les seves memòries sota el títolEls diaris de la Rambla.