Altres esports de pilota o bola

La mà és la modalitat més antiga de pilota basca

FEDERACIÓ CATALANA DE PILOTA

Modalitat de pilota que es juga amb la mà en un frontó de 36 m de llarg o en un trinquet, per parelles o individualment.

Forma natural de la pilota basca, és la modalitat més antiga, la més dura i la que requereix una precisió més gran. La pilota és diferent segons la instal·lació: en el frontó llarg té un diàmetre d’entre 60 i 62 cm i un pes de 101 a 107 g. En el trinquet, el diàmetre és d’entre 59 i 61 cm i el pes oscil·la entre els 95 i els 97 g. Els clubs pioners a Catalunya han estat la Real Sociedad de Sport Vasco, el Club Natació Barcelona, el Club Natació Terrassa, el Club Manista i el Club Atano. Els millors jugadors catalans han estat Paco Díaz, Rubén Arribas, José Luis del Villar, Juan Medina, Joan Oliva i Jesús López, entre d’altres.