ocellaires

Esports amb animals

Activitat esportiva consistent en la captura d’ocells, l’ensinistrament i la posterior participació en concursos de cant.

Amb una llarga tradició a Catalunya, els ocells permesos per a aquesta activitat són quatre espècies de fringíl·lids: pinsà, cadernera, passerell i verdum. En l’actualitat es caça mitjançant dos sistemes: amb rams i creueres, o amb xarxes abatibles, en què s’han d’alliberar immediatament les espècies no autoritzades per a ser capturades. Aquest tipus de caça està molt regulada i es fixen dos períodes al llarg de la temporada: els ocells novells es capturen entre l’agost i el setembre, i els de pas, d’octubre a desembre, en l’època d’emigració. Una vegada els ocells ja han estat ensinistrats en el cant, es porten a les competicions, que organitzen les societats ocellaires i la Federació Catalana de Caça.