Selecciones de fútbol

Col·lecció de monografies sobre futbol publicada a Barcelona el 1951.

Supervisada per la Federació Catalana de Futbol, tingué la col·laboració de J. J. Castillo, A. Ollé Bertran, A. Maluquer i Pedro Escartín, entre d’altres. D’afany divulgador, alternava els articles de tècnica amb notícies sobre les figures del futbol europeu i sud-americà. Se’n publicaren com a mínim 4 números.