Sindicato Español Universitario

Organització estudiantil falangista.

Coneguda per les sigles SEU, fou fundada per la Falange Española el 1933. Durant la República es dedicà a enfrontar-se a la Federació Universitària Escolar. El 1937 foren aprovats els seus estatuts i durant el franquisme es convertí en l’única organització estudiantil legal. Entre el 1943 i el 1965 fou d’obligada afiliació per a tots els estudiants universitaris. Centrada en la formació política, professional i militar, l’esport fou una de les seves formes de fer proselitisme. Des del SEU, a Barcelona es promocionà l’esport amb la creació de seccions esportives d’handbol, rugbi, futbol i d’altres.